biofarma a pálenica KADLEC DESTILLERY Kopčany

farma a pestovateľská pálenica na bývalom družstve v obci Kopčany
Bratislavská 928/79, Kopčany
Obrázok hlavičky pre web

Novinky

Veľkonočná zabíjačka pred reštauráciou Jozef II. v Holíči

1.4.2021 – 1.4.2021

Srdečne Vás pozývame na tradičnú zabíjačku, kde si môžete kúpiť čerstvé zabíjačkové dobroty priamo u mäsiara. Spríjemnite si spolu s nami tento deň a okrem zabíjačkových špecialít si môžete vybrať z našej širokej ponuky domácich destilátov, ktoré boli vypálené v našej remeselnej pálenici v Kopčan...

Ďalšie informácie

Čerešňovica je jedinečným slovenským destilátom, ktorý je kvasený pri ideálnej teplote a pálený v medenom kotle s trojstupňovou destilačnou kolónou na bukovom dreve.👌 Vyskúšajte ju.👋

Naša Slivovica je pripravovaná podľa domácich postupov majstra páleničiara Jána Kadleca.👌 V kvase nájdete ručne pozbierané slivky z vlastných sadov v Skalici, Prietržke a Kopčanoch.🔝

Vychutnajte si našu Marhuľovicu a pocíťte v nej jemnú chuť marhúľ s podtónom kôstok.😍 Skvelú chuť oceníte vďaka slovenskému ovociu skorých zberov, pri ktorom sme kládli dôraz na správny čas začatia pálenia.👌

Predaj zabíjačkových špecialít

17.12.2020 – 17.12.2020

Srdečne Vás pozývame na predaj zabíjačkových špecialít pred reštauráciou Jozef II.

Toto sme my. Za našou značkou Kadlec destillery sa skrývajú ľudia, ktorí veria v to, čo robia. Práve preto vám prinášame kvalitu spojenú s tradíciou, ktorú si obľúbi každý z vás.👍 Stačí si vybrať z našej ponuky destilátov, ktorými potešíte nielen seba, ale aj svojich blízkych.😍

Destiláty si mô...

Ďalšie informácie

Srdečne Vás pozývame na Mikulášsku zabíjačku, kde si môžete kúpiť čerstvé zabíjačkové dobroty priamo u mäsiara. Spríjemnite si chladné dni naším zabíjačkovým varením vínkom a čertovským punčom. Samozrejme nesmie chýbať ani vianočné pečivo na dodanie tej správnej predvianočnej atmosféry.

Pestovateľskú pálenicu a ovocný liehovar v Kopčanoch sme otvorili od roku 2019.


V pôvodných budovách na bývalom JRD Kopčany, ktoré by vedeli rozprávať svoj príbeh sme zachovali architektúru a obnovili do moderného štandardu pre potreby rozvoja biofarma, mäsiarskej dielne a remeselnej pálenic...

Ďalšie informácie

Pálime pre pestovateľov

1.2.2019 – 31.12.2020

Páliť pre pestovateľov začíname 1.2.2019
Termíny na pálenie môžete nahlasovať na telefónnom čísle 0950 700 770
Do destilačného kotla sa zmestí max. 300 L kvasu,
Ak si želáte vypálený destilát u nás nariediť na nižšiu koncentráciu (52% resp. 53%), poskytneme Vám osmotickú vodu na pálenie Služba r...

Ďalšie informácie
Ukážte tento kód v obchode:

Referencie

pred 11 mesiacmi
- Branislav N

o nás: KADLEC DESTILLERY

Pestovateľskú pálenicu  a ovocný liehovar KADLEC DESTILLERY v Kopčanoch  sme otvorili od roku 2019.

V pôvodných budovách na bývalom JRD Kopčany, ktoré by vedeli rozprávať svoj príbeh sme zachovali architektúru a obnovili do moderného štandardu pre potreby rozvoja biofarma, mäsiarskej dielne a remeselnej pálenice. Osadili sme modernú technológiu.  
 
V súčasnej dobe sa pálenie kvasov pre pestovateľa a tiež výroba kvalitných destilátov vlastnej značky vykonáva na 300l destilačnej súprave s rektifikačným kotlom s aromadómom, 3-etážovou kolónou a   je určená na spracovanie kvasov do 300l.
Všetky medené povrchy sú vytvorené z 99,9% potravinárskej medi, ktorej katalytické vlastnosti zaručujú maximálne nároky na hygienu a kvalitu potravinárskej výroby. Súčasťou súpravy je deflegmátor a prídavné katalyzátory na pohlcovanie karcinogénnych látok. Táto technológia nám umožňuje získať vysokokvalitný, chutný a aromatický destilát. Vysoká teplota vznikajúca v kotli spaľovaním dreva umožňuje destilovať všetky potrebné zložky kvasu. Priamo nad ohniskom sa nachádza kotol zo silnej ručne tepanej medi a klobúkom nazývaným  jedinečný parný dóm, ktorý zabezpečuje maximálnu cirkuláciu liehovej pary a jej intenzívnu katalýzu s medeným povrchom kotla.

V našej destilačnej kolóne je možné riadiť proces destilácie už od začiatku. Čo pomáha docieliť kvality požadovanej zákazníkom. 

Výhody destilačnej kolóny:
  • 1. vyššia kvalita destilátu
  • 2. zvýraznenie aromatických látok
  • 3. rýchlejší proces destilácie
  • 4. čistota výsledného destilátu

KOMBINÁCIA TRADIČNEJ TECHNOLÓGIE S MODERNÝMI TRENDAMI
Srdce pálenice tvorí tradičná medená kotlová súprava s rektifikačnou kolónou. Kompletná technológia je produktom práce skúseného remeselníka a výsledkom skoro 20 rokov skúseností z oblasti výroby technologických zariadení na prestovateľské pálenie ovocia. Ručne tepaný, celomedený destilačný kotol s objemom 300 l je vylepšený o jedinečný parný dóm kónického tvaru, ktorý zabezpečuje maximálnu cirkuláciu liehovej pary a jej intenzívnu katalýzu s medeným povrchom kotla.

Po vydestilovaní ovocného rmutu (kvasu) v destilačnom kotle na medziprodukt, tzv. vodku, nasleduje čistenie v rektifikačnom kotle s trojetážovou rektifikačnou kolónou. Výsledkom je 5 krát destilovaný destilát prvotriednej kvality s maximálne kladeným dôrazom na chuť, arómu a ich súlad.
U nás Vám pripravíme ten najkvalitnejší destilát. To si však vyžaduje aj prípravu kvalitného kvasu. Ani ten najlepší technológ Vám z nekvalitného kvasu nevyrobí príjemný a lahodný destilát.

Pálenicu po technologickej stránke vedie vyštudovaný páleničiar

RÝCHLA, POHODLÁ A EFEKTÍVNA MANIPULÁCIA S KVASOM

opatrené predlohovou nádržou s dvojitým plášťom (duplikátor). Nádrž je vyhrievaná odpadovým teplom z kondenzátorov a kvas je následne do kotla lievaný už predhriaty. Predhriatie kvasu výrazne ušetrení čas a skráti celkovú dobu procesu destilácie. Kvas je do predlohovej nádrže dopravovaný pomocou vákuového nasávania z kvasovne. Do kvasovne sa nádoby s kvasom dopravujú pohodlne vozíkom

Vynikajúca technológia, kvalitná práca a servis, rozumné ceny.

Na základe zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu,ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 5. 2004 a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, platnej od 1. 3. 2003, dávame na vedomie informácie, týkajúce sa pestovateľov, ktorí si chcú dať spracovať ovocný kvas v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia:- alkohol vyrobený v liehovarníckom závode je zdaňovaný spotrebnou daňou z liehu.Odvodenou jednotkou pre výpočet dane je 1 liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu (1 la)
- podľa § 6 zákona č. 105/2004 Z. z., základná sadzba spotrebnej dane z liehu je 10,80 € za liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu, znížená sadzba dane je 5,40 € za liter absolútneho alkoholu. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na alkohol v maximálnom množstve 43 litrov absolútneho alkoholu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosťza jedno výrobné obdobie (1. 7. - 30. 6.)
-podľa § 19, ods. 11, zákona č. 105/2004 Z. z., prevádzkovateľ liehovaru vyberá spotrebnú daň od pestovateľa pri odovzdaní vyrobeného alkoholu.
- podľa § 19, ods. 13, zákona č.105/2004 Z. z., lieh (destilát) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
- podľa § 4 Vyhlášky Min. pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z., pestovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi liehovaru písomnú žiadosť o spracovanie ovocného kvasu a výrobu destilátu, ktorá musí obsahovať:1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu2. množstvo a druh dodaného kvasu3. dátum podania žiadosti. Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné potvrdenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie sídlo liehovaru a množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolútneho alkoholu.Spotrebná daň vo výške 5,40 € platí pri množstve do 43 litrov 100%-ného alkoholu (86 litrov 50%-ného, 82 litrov 52%-ného, 79 litrov 54%-ného, atď.) na jednu domácnosť za jedno výrobné obdobie (1. 7. - 30. 6.)Ak dôjde k prekročeniu tohto limitu, spotrebná daň bude účtovaná v plnej výške - 10,80 € za 1 liter 100%-ného alkoholu (zákon NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu)

Kontakt

Kontakt

Zavolať
  • 0950 700 770

Adresa

Nájsť trasu
Bratislavská 928/79
908 48 Kopčany
Slovensko
Získať kalkuláciu
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.