biofarma a pálenica KADLEC DESTILLERY Kopčany

farma a pestovateľská pálenica na bývalom družstve v obci Kopčany
Bratislavská 928/79, Kopčany
Obrázok hlavičky pre web

Novinky

Tradičná zabíjačka pred Reštauráciou Jozef II. v Holíči.

16.10.2021 – 16.10.2021

Tradičná zabíjačka pred Reštauráciou Jozef II. v Holíči.🐷

🕗16.10. 2021 od 08:00h. – 12:00h.

Srdečne Vás pozývame na tradičnú zabíjačku, kde si môžete kúpiť čerstvé zabíjačkové dobroty priamo u mäsiara. Spríjemnite si spolu s nami tento deň a okrem zabíjačkových špecialít si môžete vybrať z n...

Ďalšie informácie
Ukážte tento kód v obchode:

Pálime pre pestovateľov

Ponúkame:
- odborné vypálenie Vašich ovocných kvasov

- poradenstvo ohľadom prípravy kvasu ZDARMA

- zmeranie kvasu ZDARMA

- nariedenie hotového destilátu na požadovanú koncentráciu ZDARMA

- medený kotol s objemom 300l s minimálnym naplnením 150l.

Cena od 5€ za hotovú ...

Ďalšie informácie

Deň otvorených dverí v pivovare Wywar

5.9.2021 – 5.9.2021

Vážení zákazníci,🙂

príďte sa pozrieť do tradičného pivovaru WYWAR s celou rodinou, pre všetkých budeme mať veľa zábavy a zaujímavostí...
- atrakcie a súťaže nielen pre deti
- prehliadka pivovaru
- ochutnávka piva Wywar
- sprievodný program
- grilovanie na ohni
- živá hudba

Tešíme sa na Vás. ❣️

Kvapka krvi Jozefa II.

9.9.2021 – 9.9.2021

Reštaurácia Jozef II. v spolupráci s Národnou transfúznou službou organizuje dňa 09.09.2021 od 8:00 hod. spoločný odber krvi v priestoroch sály Jozef II.

Svoj predbežný záujem nahláste na:

restauracia@jozefdruhy.sk
tel. č. 034 0228912
osobne v Holičskom pivovare Wywar.Rezervácia nie je po...

Ďalšie informácie

Veľkonočná zabíjačka pred reštauráciou Jozef II. v Holíči

1.4.2021 – 1.4.2021

Srdečne Vás pozývame na tradičnú zabíjačku, kde si môžete kúpiť čerstvé zabíjačkové dobroty priamo u mäsiara. Spríjemnite si spolu s nami tento deň a okrem zabíjačkových špecialít si môžete vybrať z našej širokej ponuky domácich destilátov, ktoré boli vypálené v našej remeselnej pálenici v Kopčan...

Ďalšie informácie

Čerešňovica je jedinečným slovenským destilátom, ktorý je kvasený pri ideálnej teplote a pálený v medenom kotle s trojstupňovou destilačnou kolónou na bukovom dreve.👌 Vyskúšajte ju.👋

Naša Slivovica je pripravovaná podľa domácich postupov majstra páleničiara Jána Kadleca.👌 V kvase nájdete ručne pozbierané slivky z vlastných sadov v Skalici, Prietržke a Kopčanoch.🔝

Vychutnajte si našu Marhuľovicu a pocíťte v nej jemnú chuť marhúľ s podtónom kôstok.😍 Skvelú chuť oceníte vďaka slovenskému ovociu skorých zberov, pri ktorom sme kládli dôraz na správny čas začatia pálenia.👌

Predaj zabíjačkových špecialít

17.12.2020 – 17.12.2020

Srdečne Vás pozývame na predaj zabíjačkových špecialít pred reštauráciou Jozef II.


Referencie

pred rokom
- Branislav N

o nás: KADLEC DESTILLERY

Pestovateľskú pálenicu  a ovocný liehovar KADLEC DESTILLERY v Kopčanoch  sme otvorili od roku 2019.

V pôvodných budovách na bývalom JRD Kopčany, ktoré by vedeli rozprávať svoj príbeh sme zachovali architektúru a obnovili do moderného štandardu pre potreby rozvoja biofarma, mäsiarskej dielne a remeselnej pálenice. Osadili sme modernú technológiu.  
 
V súčasnej dobe sa pálenie kvasov pre pestovateľa a tiež výroba kvalitných destilátov vlastnej značky vykonáva na 300l destilačnej súprave s rektifikačným kotlom s aromadómom, 3-etážovou kolónou a   je určená na spracovanie kvasov do 300l.
Všetky medené povrchy sú vytvorené z 99,9% potravinárskej medi, ktorej katalytické vlastnosti zaručujú maximálne nároky na hygienu a kvalitu potravinárskej výroby. Súčasťou súpravy je deflegmátor a prídavné katalyzátory na pohlcovanie karcinogénnych látok. Táto technológia nám umožňuje získať vysokokvalitný, chutný a aromatický destilát. Vysoká teplota vznikajúca v kotli spaľovaním dreva umožňuje destilovať všetky potrebné zložky kvasu. Priamo nad ohniskom sa nachádza kotol zo silnej ručne tepanej medi a klobúkom nazývaným  jedinečný parný dóm, ktorý zabezpečuje maximálnu cirkuláciu liehovej pary a jej intenzívnu katalýzu s medeným povrchom kotla.

V našej destilačnej kolóne je možné riadiť proces destilácie už od začiatku. Čo pomáha docieliť kvality požadovanej zákazníkom. 

Výhody destilačnej kolóny:
  • 1. vyššia kvalita destilátu
  • 2. zvýraznenie aromatických látok
  • 3. rýchlejší proces destilácie
  • 4. čistota výsledného destilátu

KOMBINÁCIA TRADIČNEJ TECHNOLÓGIE S MODERNÝMI TRENDAMI
Srdce pálenice tvorí tradičná medená kotlová súprava s rektifikačnou kolónou. Kompletná technológia je produktom práce skúseného remeselníka a výsledkom skoro 20 rokov skúseností z oblasti výroby technologických zariadení na prestovateľské pálenie ovocia. Ručne tepaný, celomedený destilačný kotol s objemom 300 l je vylepšený o jedinečný parný dóm kónického tvaru, ktorý zabezpečuje maximálnu cirkuláciu liehovej pary a jej intenzívnu katalýzu s medeným povrchom kotla.

Po vydestilovaní ovocného rmutu (kvasu) v destilačnom kotle na medziprodukt, tzv. vodku, nasleduje čistenie v rektifikačnom kotle s trojetážovou rektifikačnou kolónou. Výsledkom je 5 krát destilovaný destilát prvotriednej kvality s maximálne kladeným dôrazom na chuť, arómu a ich súlad.
U nás Vám pripravíme ten najkvalitnejší destilát. To si však vyžaduje aj prípravu kvalitného kvasu. Ani ten najlepší technológ Vám z nekvalitného kvasu nevyrobí príjemný a lahodný destilát.

Pálenicu po technologickej stránke vedie vyštudovaný páleničiar

Termíny na pálenie môžete nahlasovať na telefónnom čísle 0950 700 770 (L.Mikič) Do destilačného kotla sa zmestí max. 300 L kvasu/ minimum je 150L kvasu.  Ak si želáte vypálený destilát u nás nariediť na nižšiu koncentráciu (52% resp. 50%), poskytneme Vám osmotickú vodu na riedenie. Služba riedenia destilátov je zdarma. Nezabudnite si so sebou priniesť nádoby na vypálený destilát. Vhodné sú sklenené demižóny, najlepšie opletené, nerezové nádoby. Pri procese pálenia nemusíte byť prítomný, záleží to len na Vás. Kvas na pálenie môžete priniesť do pálenice deň, prípadne viac dní pred pálením. Zavolajte a informujte sa na našom vyššie uvedenom telefónnom čísle o možnom čase dovozu. Cenník za vypálenie v pálenici Režijné náklady za 1 liter 100 %la alkoholu (služba vypálenia) 5,00€ s DPH Suma dane príslušná pre zníženú sadzbu 100 % alkoholu - 5,40 € ( do 43 litrov alkoholu l.a.) Suma dane príslušná pre základnú sadzbu 100 % alkoholu - 10,80 € ( nad 43 litrov alkoholu )
Čiže  cena 1l 50% pálenky: (5,40 € spotrebná daň + 5,00€ služba vypálenia x 50%) = 5,20€ 
Cena zahŕňa spotrebnú daň z alkoholu a režijné náklady prevádzkovateľa - použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie a dreva, prácu páleničiara, likvidáciu výpalkov.


RÝCHLA, POHODLÁ A EFEKTÍVNA MANIPULÁCIA S KVASOM

opatrené predlohovou nádržou s dvojitým plášťom (duplikátor). Nádrž je vyhrievaná odpadovým teplom z kondenzátorov a kvas je následne do kotla lievaný už predhriaty. Predhriatie kvasu výrazne ušetrení čas a skráti celkovú dobu procesu destilácie. Kvas je do predlohovej nádrže dopravovaný pomocou vákuového nasávania z kvasovne. Do kvasovne sa nádoby s kvasom dopravujú pohodlne vozíkom

Vynikajúca technológia, kvalitná práca a servis, rozumné ceny.

Na základe zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu,ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 5. 2004 a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, platnej od 1. 3. 2003, dávame na vedomie informácie, týkajúce sa pestovateľov, ktorí si chcú dať spracovať ovocný kvas v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia:- alkohol vyrobený v liehovarníckom závode je zdaňovaný spotrebnou daňou z liehu.Odvodenou jednotkou pre výpočet dane je 1 liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu (1 la)
- podľa § 6 zákona č. 105/2004 Z. z., základná sadzba spotrebnej dane z liehu je 10,80 € za liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu, znížená sadzba dane je 5,40 € za liter absolútneho alkoholu. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na alkohol v maximálnom množstve 43 litrov absolútneho alkoholu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosťza jedno výrobné obdobie (1. 7. - 30. 6.)
-podľa § 19, ods. 11, zákona č. 105/2004 Z. z., prevádzkovateľ liehovaru vyberá spotrebnú daň od pestovateľa pri odovzdaní vyrobeného alkoholu.
- podľa § 19, ods. 13, zákona č.105/2004 Z. z., lieh (destilát) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
- podľa § 4 Vyhlášky Min. pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z., pestovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi liehovaru písomnú žiadosť o spracovanie ovocného kvasu a výrobu destilátu, ktorá musí obsahovať:1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu2. množstvo a druh dodaného kvasu3. dátum podania žiadosti. Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné potvrdenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie sídlo liehovaru a množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolútneho alkoholu.Spotrebná daň vo výške 5,40 € platí pri množstve do 43 litrov 100%-ného alkoholu (86 litrov 50%-ného, 82 litrov 52%-ného, 79 litrov 54%-ného, atď.) na jednu domácnosť za jedno výrobné obdobie (1. 7. - 30. 6.)Ak dôjde k prekročeniu tohto limitu, spotrebná daň bude účtovaná v plnej výške - 10,80 € za 1 liter 100%-ného alkoholu (zákon NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu)

Kontakt

Kontakt

Zavolať
  • 0950 700 770

Adresa

Nájsť trasu
Bratislavská 928/79
908 48 Kopčany
Slovensko
Získať kalkuláciu
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.